STT

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO

THAM DỰ

 

 

1

 

09h00 tại Phòng họp tầng 2, Sở NN&PTNT

 

Họp triển khai công tác kiểm kê và thanh lý tài sản năm 2020.

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở;

 

 

2

 

14h00 tại Phòng họp tầng 2, Sở NN&PTNT

 

Họp thẩm định nội dung hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác công trình dự án: Đường Trường Sơn Đông– Đoạn đi qua Vườn quốc gia Chư Yang Sin – tỉnh Đắk Lắk thuộc gói thầu H2 (Km601+00÷km602+00)

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở;

 

 

2

 

09h30 tại UBND tỉnh

 

Họp để xem xét, giải quyết một số nội dung liên quan trong việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh (G)

 

Đ/c Vũ Đức Côn, PGĐ Sở;