STT

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO THAM DỰ

 

 

1

 

8h00 tại TP.Hà Nội

 

Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty nông, lâm nghiệp

 

Đ/c Nguyễn Hoài Dương, GĐ Sở;

 

 

2

 

14h30 tại Sở Nội vụ

 

Họp báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở;