STT

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO THAM DỰ

 

 

 1

 

7h30 tại Công ty cà phê Việt Đức

 

Đối thoại với người lao động nhận khoán

 

Đ/c Vũ Đức Côn, PGĐ Sở;

 

 

2

 

8h00 tại Huyện ủy M'Đrắk

 

Chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở;

 

 

3

 

14h00 tại Huyện ủy Krông Pắc

 

Chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh

 

Đ/c Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở;