STT

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

LÃNH ĐẠO

THAM DỰ

1

08h30, tham dự trực tuyến theo đường link (Meeting ID: 913 2559 2318; Passcode: 283190) https://zoom.us/j/91325592318?pwd=VTNKMk90bGdqVFdOMXpFMCsvbVF6Zz09

Thảo luận phương hướng xử lý đối với việc mật ong bị áp thuế chống phá giá tại thị trường Hoa Kỳ

Đ/c Vũ Đức Côn PGĐ Sở