Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền cải cách hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật

Sáng 18/11,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật cho lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch số 2429/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; Triển khai Công văn 1338/BCĐ-CCHC ngày 28/7/2020 của Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh về việc tăng cường thực hiện chủ đề CCHC năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 01/2021.

 Ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Về tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, toàn ngành tập trung phổ biến  Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước;  Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2020 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư.

Ông Hoàng Thái Dương – Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tại Hội nghị

Hội nghị nhằm bổ sung kiến thức và nâng cao chất lượng tham mưu công tác cải cách hành chính và giải quyết TTHC tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Qua đó, giúp các cán bộ nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, người dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở NN &PTNT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành tiếp tục nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến đến viên chức trong ngành, kịp thời tham mưu xử lý chuyên môn đúng các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong toàn ngành.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 11
 • Hôm nay : 11
 • Tuần này : 2324
 • Tổng truy cập : 2856829
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng