Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8899/UBND-KSTTHC, ngày 30/10/2019 về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. 

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp và các văn bản có liên quan; chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, bảo đảm xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng để hướng tới mục tiêu “không giấy tờ” chung của tỉnh; khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số trên thiết bị di động cho các tổ chức là các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã và các cá nhân là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đăng ký Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng.

Các đồng chí là Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: daklak.gov.vn

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 10
 • Hôm nay : 5
 • Tuần này : 2318
 • Tổng truy cập : 2856823
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng