Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VB chỉ đạo điều hành của tỉnh

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3359/ubnd-nnmt Thông cáo báo chí về Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022 26/04/2022
75/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 15/04/2022
2237/QĐ-UBND Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021 17/08/2021
524/QĐ-UBND Quyết định số 524/QĐ-UBND bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2021 cho các huyện 11/03/2021
1686/UBND-KT Công văn số 1686/UBND-KT ngày 02/03/2021 của UBND tỉnh V/v triển khai Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ 02/03/2021
419/QĐ – UBND Quyết định số 419/QĐ – UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk 22/02/2021
02/CĐ-UBND Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 về việc tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 30/01/2021
1002/UBND-KGVX Công văn số 1002/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 V/v triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh 30/01/2021
3188/QĐ-UBND Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021 24/12/2020
3087/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh 17/12/2020
2753/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 16/11/2020
2490/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 19/10/2020
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 18
 • Hôm nay : 291
 • Tuần này : 1973
 • Tổng truy cập : 2856815
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng