Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VB chỉ đạo điều hành của tỉnh

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
194/BC-UBND Báo cáo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019 08/08/2018
1765/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc Chương MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh. 02/08/2018
6016/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/07/2018
15/CT-UBND Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2020 09/07/2018
4458/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện cập nhập thông tin Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 04/06/2018
1152/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018 24/05/2018
11/CT-UBND Chỉ thị tăng cường công tác quản lý trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 03/05/2018
10/CT-UBND Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh 20/04/2018
441/QĐ-ubnd Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 27/02/2018
368/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk 09/02/2018
3460/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch hệ thống hóa định kỳ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (kỳ 02) 14/12/2017
1073/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020 05/05/2017
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 8
 • Hôm nay : 3
 • Tuần này : 991
 • Tổng truy cập : 2399519
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL