Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

VB chỉ đạo điều hành của tỉnh

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
726/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 27/03/2017
683/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk 23/03/2017
421/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 24/02/2017
31/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 16/02/2017
48/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng an toàn vệ sinh lao động tỉnh 06/01/2017
3836 Quyết đinh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2017 23/12/2016
3545/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung tiết 2, điểm 2, khoản 8.3, Điều 1 Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế- bản vẽ thi công-dự toán mẫu, thiết kế điển hình các công trình kênh mương theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới th 29/11/2016
3466/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 18/11/2016
13/CT-UBND Chỉ thị V/v phát động thi đua hướng tới Kỷ niệm 42 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 18/11/2016
8753/UBND-KT Triển khai các văn bản của trung ương 01/11/2016
3197/QĐ-UBND Quyết định thành lập tiểu ban Thông tin - Truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 25/10/2016
2606/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn thực hiện Chương trình 06/09/2016
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 11
 • Hôm nay : 13
 • Tuần này : 1001
 • Tổng truy cập : 2399529
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL