Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Danh bạ nội bộ

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Hoài Dương

Giám đốc Sở

3956280

Mai Trọng Dũng

Phó Giám đốc Sở

3951319

Vũ Đức Côn

Phó Giám đốc Sở

3914994

Đỗ Xuân Dũng

Phó Giám đốc Sở

 

Hoàng Viết Việt

Chánh  Văn phòng

3954773

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3956285

Lê Thị Ánh Tuyết

Phó Chánh Văn phòng

3949676

Nguyễn Thị Tuyết

CV Văn phòng Sở

3949676

Phạm Hoàng Khang

CV Văn phòng Sở

3956285

H’Nhan Ayũn

Văn thư Sở

3952575

Huỳnh T.Thanh Thảo

Văn thư Sở

3952575

Phạm Thu Kiều Trinh  

CV Văn phòng Sở

3952575

H’Juan ÊBan

CV Văn phòng Sở

3957269

Đặng Thị Hảo

Tạp vụ

3952575

Nguyễn Văn Hanh

Bảo vệ

3957527

Nguyễn Ngọc Minh

Bảo vệ

3957527

Đỗ Tuấn Hưng

TP. Tổ chức, cán bộ

3956761

Nguyễn Khắc Tân

PTP Tổ chức, cán bộ

3956282

Hồ Thị Ngọc Bích

PTP Tổ chức, cán bộ

3956761

Bùi Quốc Phong

CV Phòng Tổ chức, cán bộ

3956761

Hoàng Bảo Hưng

CV Phòng Tổ chức, cán bộ

3956282

Phạm Thị Mai

CV Phòng Tổ chức, cán bộ

3956282

Nguyễn Phước Hiếu

Trưởng phòng KH-TC

3956965

Trần Kiên

Phó trưởng phòng KH-TC

3956880

Nguyễn Ngọc Tăng

Phó trưởng phòng KH-TC

3606529

Bùi Phương Nam

Phó trưởng phòng KH-TC

3956752

Hà Thành Luân

CV Phòng KH-TC

3606529

Phạm Thế Minh

CV Phòng KH-TC

3606529

Trần Thị Kim Cúc

CV Phòng KH-TC

3956880

Phạm Mạnh Cường

Kế toán

3956880

Hoàng Thái Dương

Chánh Thanh tra

 

Phạm Quang Vinh

Phó Chánh Thanh tra

 

Phạm Thế Hoan

Phó Chánh Thanh tra

3956788

Nguyễn Minh Quang

Thanh tra viên

3988883

Y Hon Ayũn

Thanh tra viên

3988883

Đặng Thị Thanh Chi

Thanh tra viên

 

Võ Toán

Thanh tra viên

3988883

Đinh Văn Đang

PTP. QLXDCT và NVTH

 

Nguyễn Thị Hoài Lê

CV P.QLXDCT và NVTH

3988882

Hồ Tiến Cương

CV P.QLXDCT và NVTH

3988882

Nguyễn Xuân Tân

CV P.QLXDCT và NVTH

 

Nguyễn Văn Thảo

CCT. Chi cục Thủy sản

3919189

Trịnh Bá Sơn

PCCT. Chi cục Thủy sản

 

Nguyễn Thị Thanh Hải

Chi cục Thủy sản

3919066

Nguyễn Tấn Hổ

Chi cục Thủy sản

 

Nguyễn Quốc Hưng

CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

Nguyễn Đức Việt

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

Mai Văn Kiện

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

Kiều Thanh Hà

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

Đỗ Thị Doan

VT Chi cục Kiểm lâm

3856414

Nguyễn Thành Long

CCT. CC Thuỷ lợi

3950728

Nguyễn Quốc Hùng

PCCT. CC Thuỷ lợi

3953789

Trần Hoàng Tiến

TP HC-THCC Thủy lợi

 

Đặng Văn Khánh

TP. KThuật CC Thủy lợi 

3956411

Vũ Kim Thanh

PTP. KThuật CC Thủy lợi

3956411

Dương Thị Ngọc Bích

Kế toán Chi cục Thủy lợi

3956880

Nguyễn Thị Nương

VT CC Thủy lợi

3954727

Lê Văn Thành

CCT.Chi cục TT và BVTV

3854384

Vũ Thị Thanh Bình

PCCT. Chi cục TT và BVTV

3810146

Nguyễn Hắc Hiển

PCCT. Chi cục TT và BVTV

3735888

Phạm Khánh Diễn

TP. HC-TH . CCTT và BVTV

3852747

H Ninh Hdơk

VT Chi cục TT và BVTV

3852747

Thủy Lệ Vũ

PCCT. Chi cục CN-TY

3956025

Trần Cao Khải

PCCT. Chi cục CN-TY

3958211

 Trần Ngọc Sơn

PCCT. Chi cục CN-TY

 

Nông Thị Thuật

VT Chi cục CN-TY

3953860

Nguyễn Nam

Chi cục CN-TY

 

Nguyễn Hữu Vinh

CCT.CC Phát triển nông thôn

3853638

Phan Thành Đồng

PCCT.CC Phát triển nông thôn

3814803

Nguyễn Văn Mịch

PCCT.CC Phát triển nông thôn

3814802

Vũ Ngọc Hướng

PTP. Tổ chức - HC, PTNT

 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

VT CC Phát triển nông thôn

3814802

Trần Ngọc Trịnh

CCT  CC QLCLNLS và TS

 

Trần Quốc Toàn

PCCT. CC QLCLNLS và TS

 

Đặng Ngọc Luyện

PCCT. CC QLCLNLS và TS

 

Nguyễn Thị Kim Ánh

VT CC QL CLNLS và TS

3957473

Phạm Ngọc Bình

GĐ TT Nước sạch và VSMTNT

 

Đinh Xuân Hồng

PGĐ TT Nước sạch và VSMTNT

3815797

Hoàng Thị Kim Sen

PTP. Tổ chức - HC, TTN

3814344

Ngô Nhân

GĐ TT KN - GCTVN&TS

3863577

Lê Danh Phương

PGĐ

 

Đinh Thị Phương Mai

PTP Hành chính 

3863285

Nguyễn Ng Nữ Thắm

Văn thư

3863821

Trần Xuân Phước

GĐ TT  Bảo tồn Voi

 

Nguyễn Công Chung

PGĐ TT BTV

 

Phạm Văn Láng

PGĐ TT BTV

 

Mai Thanh Tâm

Kế toán, Hành chính, BTV

 

Nguyễn Thị Thương

Văn thư TT BTV

 

Ngô Thị Thúy Hằng

Văn thư TT BTV

 

 Nguyễn Đình Tùng

PGĐ Ban QL Thông nước

 

Hà Thị Hoa

VT Ban QL Thông nước

 

Nguyễn Minh Chí

GĐ Quỹ BV và PTR

3803579

Võ Minh Quân

PGĐ Quỹ BV và PTR

3803868

Trần Thị Xuân Nhị

VT

3662626

Đoàn Quang Hưng

PCVP BCH PCTT và TKCN

 

Đặng Minh Quang

BCH PCTT và TKCN

 

Nguyễn Xuân Thành

BCH PCTT và TKCN

 

Trang Thành Công

BCH PCTT và TKCN

 

Dương Tín Đức

Phó CVP VPĐP NTM

3957449

Lê Tuấn Anh

VPĐP NTM

 

Phạm Thị Minh Duy

VPĐP NTM

3955787

Nguyễn T. Tường Việt

VPĐP NTM

 

Nguyễn Thị Thu Hương

VPĐP NTM

 

Nguyễn Thị An

VPĐP NTM

 

Lộc Xuân Nghĩa

GĐ BQL VQG CYS

 

 Nguyễn Văn Nhật

PGĐ BQL VQG CYS

 

Nguyễn Văn Lương

PGĐ BQL VQG CYS

3734223

Đinh Văn Khuyến

KTT BQL VQG CYS

 

Đoàn Thị Hải Quỳnh

VT BQL VQG CYS

3734337

Lê Văn Sang

P Tổ chức hành chính, CYS

 

Lê Minh Tiến

GĐ BQL DA KBTTN Ea Sô

3628336

Lê Đắc Ý

PGĐ BQLDAKBTTN Ea Sô

 

Trần Quốc Huy

PGĐ BQLDAKBTTN Ea Sô

 

Trần Thị Thu Thủy

VT BQL KBTTN Ea Sô

 

Nguyễn Đức

GĐ BQLR LSVHMT Hồ Lắk

3585582

Hoàng T.Hồng Thái

P.TCHC BQLR LSVHMT HồLắk

 

Dương Anh Đức

GĐ BQL RPH Núi Vọng Phu

2216045

Nguyễn Văn Đỉnh

PGĐ BQL RPH Núi Vọng Phu

 

Trần Thị Ngoan

VT BQL Núi Vọng Phu

 

Nguyễn Tiến Lương

TP Tổ chức – Hành chính

 

Lê Danh Khởi

GĐ BQLDA RPH Buôn Đôn

3782630

Đặng Thị Thanh Hoài

VT BQL RPH Buôn Đôn

 

Nguyễn Hữu Thạnh

Giám đốc BQL RĐD Nam Ka

3586750

Dương Bá Cường

PGĐ BQL RĐD Nam Ka

 

Vương Thị Ánh Hoa

VT BQL RĐD Nam Ka

3586151

Lê Văn Thực

   P Tổ chức hành chính, Nam Ka

 

Mai Đức Vĩnh

PGĐ BQLR PHĐN Krông Năng

 

Nguyễn Văn Lương

PGĐ BQLR PHĐN Krông Năng

3670051

Mã Thị Oanh

Văn thư BQL  PHĐN  Krông Năng

 

Lê Anh Hùng

CT. Công đoàn ngành

3956663

Lê Thị Hồng Thúy

PCT .Công đoàn ngành

3956663

Nguyễn Văn Họa

Công đoàn Ngành

3956663

 

 

 

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 9
 • Hôm nay : 325
 • Tuần này : 695
 • Tổng truy cập : 2855536
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng