Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Danh bạ nội bộ

TT

Họ tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

LÃNH ĐẠO SỞ

 1.  

Nguyễn Hoài Dương

 

Giám đốc Sở

3956280

0935.817.818

 1.  

Vũ Văn Đông

 

Phó Giám đốc Sở

3954563

0913.435.130

 1.  

Mai Trọng Dũng

Phó Giám đốc Sở

3951319

0913.465.010

 1.  

Vũ Đức Côn

Phó Giám đốc Sở

3914994

0913.411.652

CÁC PHÒNG

 1.  

Hoàng Viết Việt

Chánh  Văn phòng

3954773

0979.814.547

 1.  

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

3956285

0935.233.949

 1.  

Lê Thị Ánh Tuyết

CV Văn phòng Sở

3949676

0983.434.312

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết

CV Văn phòng Sở

3949676

0367.743.077

 1.  

Phạm Hoàng Khang

CV Văn phòng Sở

 

0932.446.565

 1.  

H’Nhan Ayũn

Văn thư Sở

3952575

0936.090.034

 1.  

Huỳnh T.Thanh Thảo

Văn thư Sở

3952575

0973.274.736

 1.  

Phạm Thu Kiều Trinh  

CV Văn phòng Sở

 

0979.329.294

 1.  

H’Juan ÊBan

CV Văn phòng Sở

3957269

0905.309.995

 1.  

Nguyễn Hải Quế

CV Văn phòng Sở

3957269

0914.064.681

 1.  

Đặng Thị Hảo

Tạp vụ

 

0397.717.446

 1.  

Triệu Văn Thuận

Bảo vệ

3957527

0935.017.105

 1.  

Nguyễn An Sang

Bảo vệ

3957527

0388.037.775

 1.  

Đỗ Tuấn Hưng

 

TP. Tổ chức, cán bộ

3956761

0914.042.803

 1.  

Bùi Quốc Phong

CV Phòng Tổ chức, cán bộ

3956761

0906.412.742

 1.  

Nguyễn Khắc Tân

CV Phòng tổ chức, cán bộ

3956282

0905.050.345

 1.  

Hồ Thị Ngọc Bích

CV Phòng Tổ chức, cán bộ

3956761

0909.851.047

 1.  

Hoàng Bảo Hưng

CV Phòng Tổ chức, cán bộ

3956282

0984.192.364

 1.  

Phạm Thị Mai

CV Phòng Tổ chức, cán bộ

3956282

0917.471.357

 1.  

Nguyễn Phước Hiếu

Trưởng phòng KH-TC

3956965

0905.191.209

 1.  

Trần Kiên

Phó trưởng phòng KH-TC

3956880

0903.546.660

 1.  

Nguyễn Ngọc Tăng

Phó trưởng phòng KH-TC

3606529

0983.120.682

 1.  

Bùi Phương Nam

Phó trưởng phòng KH-TC

3956752

0905.511.422

 1.  

Đặng Thị Lợi

Kế toán trưởng Sở

3956880

0919.513.979

 1.  

Hà Thành Luân

CV Phòng KH-TC

3606529

0946.444.406

 1.  

Phạm Thế Minh

CV Phòng KH-TC

3606529

0977.029.977

 1.  

Trần Thị Kim Cúc

CV Phòng KH-TC

3956880

0914.510.469

 1.  

Phạm Mạnh Cường

Kế toán

3956880

0905.487.448

 1.  

Phạm Trí Minh

Phòng KH-TC

 

0378.683.644

 1.  

Hoàng Thái Dương

Chánh Thanh tra

 

0914.144.118

 1.  

Hoàng Thị Hoài

Phó Chánh Thanh tra

3988881

0985.757.417

 1.  

Phạm Thế Hoan

Phó Chánh Thanh tra

3956788

0913.400.664

 1.  

Nguyễn Anh Tâm

Phó Chánh Thanh tra

 

0943.096.323

 1.  

Nguyễn Minh Quang

Thanh tra viên

3988883

090.553.2535

 1.  

Y Hon Ayũn

Thanh tra viên

3988883

0974.770.712

 1.  

Đặng Thị Thanh Chi

Thanh tra viên

 

0969.614.023

 1.  

Võ Toán

Thanh tra viên

3988883

0382.630.395

 1.  

Nguyễn Quốc Hưng

TP. QLXDCT và NVTH

3952548

0943.944.945

 1.  

Nguyễn Thị Hoài Lê

CV P.QLXDCT và NVTH

3988882

0901.918.181

 1.  

Hồ Tiến Cương

CV P.QLXDCT và NVTH

 

0905.012.339

 1.  

Nguyễn Xuân Tân

CV P.QLXDCT và NVTH

 

0916.523.667

CÁC CHI CỤC

 1.  

Nguyễn Văn Thảo

CCT. Chi cục Thủy sản

3919189

0905.813.132

 1.  

Nguyễn Văn Nam

PCCT. Chi cục Thủy sản

 

0913.475.665

 1.  

Trịnh Bá Sơn

PCCT. Chi cục Thủy sản

 

0935.070.449

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hải

Chi cục Thủy sản

3919066

0978.578.183

 1.  

Nguyễn Tấn Hổ

Chi cục Thủy sản

 

0918.651.867

 1.  

Vũ Thị Lương

VT CC Thủy Sản

3958209

0982.111.684

 1.  

Y Sy Hdơk

 CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

0905.066.116

 1.  

Trưởng Văn Trưởng

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

0972.671.357

 1.  

Mai Văn Kiện

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

0903.536.336

 1.  

Đỗ Xuân Dũng

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

0903.576.870

 1.  

Nguyễn Đức Việt

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

0949.959.000

 1.  

Kiều Thanh Hà

Phó CCT. Chi cục Kiểm lâm

 

0915.032.545

 1.  

Lê Văn Hà

KTT, Chi cục Kiểm lâm

3810732

0913.411.449

 1.  

Vũ Trọng Hiếu

ĐKL CĐ Số 3

 

0982.799.599

 1.  

Đỗ Thị Doan

VT Chi cục Kiểm lâm

3856414

0911.555.117

 1.  

Phạm Thị Ái Phương

 Chi cục Kiểm lâm

3856414

0914.585811

 1.  

Trần Xuân Lịch

Chi cục Kiểm lâm

3954026

0903.538.299

 1.  

Y Định Kbuôr

Chi cục Kiểm lâm

 

0914.209.736

 1.  

Nguyễn Thành Long

CCT. CC Thuỷ lợi

3950728

0987.919.966

 1.  

Nguyễn Quốc Hùng

PCCT. CC Thuỷ lợi

3953789

0945.678.509

 1.  

Đặng Văn Khánh

PTP. KThuật CC Thủy lợi

3956411

0905.149.895

 1.  

Trần Hoàng Tiến

Thanh tra CC Thủy lợi

 

0975.578.879

 1.  

Vũ Kim Thanh

PTP. KThuật CC Thủy lợi

3956411

0915.465.564

 1.  

Nguyễn Trung Kiên

CV P KThuật CC Thủy lợi

3956411

0935.891.001

 1.  

Quang Kim Loan

CV P KThuật CC Thủy lợi

3956411

0989.309.304

 1.  

Dương Thị Ngọc Bích

Kế toán Chi cục Thủy lợi

3956880

0834.28.06.87

 1.  

Nguyễn Thị Nương

VT CC Thủy lợi

3954727

0975.137.923

 1.  

Lê Minh Hùng

 

 

0935.591.573

 1.  

Phạm Hùng

 

 

0986.788.526

 1.  

Nguyễn Thị Nhung

CC Thủy lợi

3954727

0946.723.355

 1.  

Lê Văn Thành

CCT.Chi cục TT và BVTV

3854384

0914.003.338

 1.  

Vũ Thị Thanh Bình

PCCT. Chi cục TT và BVTV

3810146

0988.791.278

 1.  

Nguyễn Hắc Hiển

PCCT. Chi cục TT và BVTV

3735888

0936.410.410

 1.  

Phạm Khánh Diễn

TP. HC-TH . CCTT và BVTV

3852747

0935.287.398

 1.  

H Ninh Hdơk

VT Chi cục TT và BVTV

3852747

0933.254.228

 1.  

Trần Thị Vy Thảo

Chi cục TT và BVTV

 

0901.564.747

 1.  

Nguyễn Thị Mỵ

Chi cục TT và BVTV

 

0905.229.939

 1.  

Nguyễn Thị Mai

Chi cục TT và BVTV

 

0905.065.856

 1.  

H’BLun

Chi cục TT và BVTV

 

01227.474.936

 1.  

Trần Phương Lan

Chi cục TT và BVTV

 

0905.449.064

 1.  

Thủy Lệ Vũ

PCCT. Chi cục CN-TY

3956025

0914.069.217

 1.  

Trần Cao Khải

PCCT. Chi cục CN-TY

3958211

0914.003.358

 1.  

 Trần Thị Bích

Phòng TH.HC

3953860

0903.535.785

 1.  

Lê Võ Anh Đào

Chi cục CN-Y

 

0905.190.587

 1.  

Nông Thị Thuật

VT Chi cục CN-TY

3953860

0907.519.299

 1.  

Nguyễn Nam

Chi cục CN-TY

 

0975.883.387

 1.  

Nguyễn Hữu Vinh

CCT.CC Phát triển nông thôn

3853638

0905.799.666

 1.  

Phan Thành Đồng

PCCT.CC Phát triển nông thôn

3814803

0905.216.678

 1.  

Vũ Ngọc Hướng

PTP. Tổ chức - HC, PTNT

3814802

0934.829.898

 1.  

Nguyễn Văn Mịch

Phó trưởng phòng KH-TC

3956733

0983.049.076

 1.  

Huỳnh Thị Lê

CC Phát triển nông thôn

 

0965.383.468

 1.  

Nguyễn Thị Quỳnh Như

VT CC Phát triển nông thôn

3814802

0976.215.368

 1.  

Trần Ngọc Thanh

CCT CC Quản lý CLNLS và TS

 

0913.435.100

 1.  

Trần Quốc Toàn

PCCT. CC QLCLNLS và TS

 

0905.122.186

 1.  

Đặng Ngọc Luyện

PCCT. CC QLCLNLS và TS

 

0905.092.389

 1.  

Đinh Văn Tiến

PCCT. CC QLCLNLS và TS

 

0914.179.277

 1.  

Võ Sỹ Sáu

TP. Thanh tra PC, CCQLCL

 

0914.160.524

 1.  

Nguyễn Thị Hảo

P. hành chính, CCQLCL

 

0935.313.139

 1.  

Nguyễn Thị Thanh

KT CC Quản lý CLNLS và TS

 

0982.684.748

 1.  

Nguyễn Thị Kim Ánh

VT CC QL CLNLS và TS

3957473

0973.741.942

 1.  

Ngô Nhật Khánh

CC Quản lý CLNLS và TSản

 

0944.880.058

CÁC TRUNG TÂM

 1.  

Nguyễn Văn Tuấn

GĐ TT Giống CTVN

3873373

0905.441.301

 1.  

Võ Văn Hoàng

PGĐ TT Giống CTVN

 

0903.586.500

 1.  

Lê Danh Phương

PGĐ TT Giống CTVN

3873310

0905.139.873

 1.  

Trần Văn Toán

TP Tổ chức hành chính. TTGVN

 

0903.586.500

 1.  

Nguyễn Thị Kim Anh

VT TT Giống CTVN

3873327

0906.573.731

 1.  

Nguyễn Văn Nhơn

GĐ TT Nước sạch và VSMTNT

 

0935.621.010

 1.  

Phạm Ngọc Bình

PGĐ TT Nước sạch và VSMTNT

3814312

0914.144.140

 1.  

Đinh Xuân Hồng

PGĐ TT Nước sạch và VSMTNT

3815797

0968.789.391

 1.  

Lê Thị Huyền Hương

TT Nước sạch và VSMTNT

 

0905.518.709

 1.  

Hoàng Thị Kim Sen

PTP. Tổ chức - HC, TTN

3814344

0978.560.770

 1.  

Nguyễn Hải Yến

TT Nước sạch và VSMTNT

 

0942.544.588

 1.  

Hoàng Hồng Hạnh

TT Nước sạch và VSMTNT

 

0977.871.846

 1.  

Ngô Nhân

GĐ TT Khuyến nông

3863577

0905.175.612

 1.  

Trần Ngọc Trịnh

PGĐ TT Khuyến nông

3863181

0905.071.515

 1.  

Đinh Thị Phương Mai

PTP Hành chính TTKN

3863285

0968.145.589

 1.  

Võ Thái Bình

P Hành chính TTKN

 

0913.413.165

 1.  

Nguyễn Ng Nữ Thắm

Văn thư

3863821

0935.749.331

 1.  

Nguyễn T. Hoàng Diệu

Kế toán

 

0905.129.193

 1.  

Huỳnh Trung Luân

GĐ TT  Bảo tồn Voi

 

0903.524.882

 1.  

Nguyễn Công Chung

PGĐ TT BTV

 

0986.778.744

 1.  

Phạm Văn Láng

PGĐ TT BTV

 

0974.169.292

 1.  

Mai Thanh Tâm

Kế toán, Hành chính, BTV

 

0906.565.178

 1.  

Nguyễn Thị Thương

Văn thư TT BTV

 

0941.744.747

 1.  

Ngô Thị Thúy Hằng

Văn thư TT BTV

 

0919.176.520

 1.  

Trần Xuân Phước

GĐ Ban QL Thông nước

 

0905.176.578

 1.  

 Nguyễn Đình Tùng

PGĐ Ban QL Thông nước

 

0905.051369

 1.  

Hà Thị Hoa

VT Ban QL Thông nước

 

0914.228.259

 1.  

Nguyễn Minh Chí

GĐ Quỹ BV và PTR

3803579

0905.191.980

 1.  

Võ Minh Quân

PGĐ Quỹ BV và PTR

3803868

0914.067.965

 1.  

Trần Thị Xuân Nhị

 

3662626

0905.776.077

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

 

36626260

0945.115.119

 1.  

Phan Thị Thu Hiền

 CVP BCH PCTT và TKCN

3956927

0385.899.109

 1.  

Đoàn Quang Hưng

PCVP BCH PCTT và TKCN

 

0909.990.947

 1.  

Đặng Minh Quang

BCH PCTT và TKCN

 

0978.049.889

 1.  

Nguyễn Xuân Thành

BCH PCTT và TKCN

 

0979.041.204

 1.  

Trang Thành Công

BCH PCTT và TKCN

 

0983.566.336

 1.  

Dương Tín Đức

Phó CVP VPĐP NTM

3957449

0914.221.166

 1.  

Lê Tuấn Anh

VPĐP NTM

 

0908.419.429

 1.  

Phạm Thị Minh Duy

VPĐP NTM

3955787

   0946.362.727

 1.  

Nguyễn T. Tường Việt

VPĐP NTM

 

0938.957.878

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

VPĐP NTM

 

0938.974.466

 1.  

Nguyễn Thị An

VPĐP NTM

 

0983.040.470

CÁC BAN QLR, VQG

 1.  

Lộc Xuân Nghĩa

GĐ BQL VQG CYS

 

0905.696.727

 1.  

Nguyễn Hữu Thạnh

PGĐ BQL VQG CYS

 

0914.267.775

 1.  

Nguyễn Văn Lương

PGĐ BQL VQG CYS

3734223

0987.681.682

 1.  

Đinh Văn Khuyến

KTT BQL VQG CYS

 

0982.727.417

 1.  

Đoàn Thị Hải Quỳnh

VT BQL VQG CYS

3734337

0912.735.454

 1.  

Lê Văn Sang

P Tổ chức hành chính, CYS

 

0948.336.779

 1.  

Lê Đắc Ý

GĐ BQL DA KBTTN Ea Sô

3628336

0913.434.047

 1.  

Trần Quốc Huy

PGĐ BQLDAKBTTN Ea Sô

 

0905.568.194

 1.  

Trần Lê Trinh

PGĐ BQLDAKBTTN Ea Sô

 

0935.241.711

 1.  

Trần Thị Thu Thủy

VT BQL KBTTN Ea Sô

 

0782.622.264

 1.  

Bùi Đính Kính

TPTC BQLDAKBTTN Ea Sô

 

0935.313.568

 1.  

Nguyễn T. Thu Tuyến

P Tổ chức hành chính, Ea Sô

 

0915.180.630

 1.  

Dương Anh Đức

GĐ BQLR LSVHMT Hồ Lắk

3585582

0914.411.224

 1.  

Mai Đức Vĩnh

PGĐ BQLR LSVHMT Hồ Lắk

3586326

0918.285.968

 1.  

Hoàng T.Hồng Thái

P.TCHC BQLR LSVHMT HồLắk

 

0983.393.493

 1.  

Trần Quốc Dũng

GĐ BQL RPH Núi Vọng Phu

2216045

0982.731.172

 1.  

Lê Tín Nghĩa

PGĐ BQL RPH Núi Vọng Phu

3730626

0903.542.223

 1.  

Nguyễn Văn Đỉnh

PGĐ BQL RPH Núi Vọng Phu

 

0977.221.299

 1.  

Trần Thị Ngoan

VT BQL Núi Vọng Phu

 

0988.761.033

 1.  

Nguyễn Tiến Lương

TP Tổ chức – Hành chính

 

0982.106.856

 1.  

Nguyễn Văn Tuấn

KT Núi Vong Phu

 

0972.335.353

 1.  

Lê Danh Khởi

GĐ BQLDA RPH Buôn Đôn

3782630

0906.581.779

 1.  

Dương Quang Hưng

PGĐ BQLDA RPH Buôn Đôn

 

0978.824.779

 1.  

Đặng Thị Thanh Hoài

VT BQL RPH Buôn Đôn

 

0372.447.777

 1.  

Nguyễn Quang Bi

P Tổ chức hành chính, Buôn Đôn

 

0976.375.464

 1.  

Nguyễn Văn Nhật

Giám đốc BQL RĐD Nam Ka

3586750

0905.165.713

 1.  

Nguyễn Đức

PGĐ BQL RĐD Nam Ka

3586683

0914.353.822

 1.  

Dương Bá Cường

PGĐ BQL RĐD Nam Ka

 

 

 1.  

Vương Thị Ánh Hoa

VT BQL RĐD Nam Ka

3586151

0935.153.193

 1.  

Lê Văn Thực

   P Tổ chức hành chính, Nam Ka

 

0905.029.119

 1.  

Nguyễn Văn Lương

PGĐ BQLR PHĐN Krông Năng

3670051

0986.871.416

 1.  

Lê Minh Tiến

PGĐ BQLR PHĐN Krông Năng

 

0905.227.998

 1.  

Mã Thị Oanh

Văn thư BQL R Krông Năng

 

0383.511.323

CÁC DỰ ÁN

 1.  

Lương Vĩnh Linh

PGĐ Dự án FLITCH

 

0905.138.325

 1.  

Nguyễn Quốc Hoàn

PGĐ Dự án Vn Sat

 

0905.465.979

 1.  

Lê Thị Thanh Tâm

Kế toán Vn Sat

 

0914.433.688

 1.  

Lê Dương Ái My

DA Vn Sat

 

0906.204.747

 1.  

Trang Thị Luyến

DA Vn Sat

 

0978.921.621

 1.  

Hoàng T.Tuyết Nhung

Văn Thư DA Vn Sat

3865666

0949.626.565

 1.  

Hoàng Duy Nam

PGD DA CSHT

 

0905.200.381

 1.  

Lê Hùng An

Kế Toán, DA CSHT

 

0913.421.186

 1.  

Trần Anh Tuân

P Kỹ thuật, DA CSHT

 

0934.283.886

 1.  

Lê Thị Thanh Quý

P CS An toàn

3727676

0983.948.350

 1.  

Võ Thị Thùy Trang

Văn Thư Dự án CSHT

3819555

 

 1.  

Vũ Minh Đức

Tổ chuẩn bị dự án

 

0913.453.714

 1.  

Nga

VT DA WB8

3558666

0932.484.898

 1.  

Nguyễn Quang Minh

Đấu thầu, DA WB8

 

0913.421.147

 1.  

Nguyễn T.Bích Ngọc

Dự án WB 8

3558666

0989.961.474

 1.  

Cái Thị Hồng Hạnh

Tổ chuẩn bị ADB8

 

0935.010.274

 1.  

Đinh Quang Khánh

 

 

0935.654.477

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

 1.  

Trần Quốc Diễn

CT. Công đoàn ngành

3956663

0914.075.879

 1.  

Lê Thị Hồng Thúy

PCT .Công đoàn ngành

3956663

0982.886.468

 1.  

Nguyễn Văn Họa

Công đoàn Ngành

3956663

0905.787.938

Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 21
 • Hôm nay : 238
 • Tuần này : 570
 • Tổng truy cập : 2336468
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL