Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Chăn nuôi và Thú y

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
09/2021/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/08/2021
39/2020/QĐ-UBND Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030. 17/12/2020
12/2020/TT-BNNPTNT Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT 09/11/2020
08/2020/TT-BNNPTNT Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn 30/06/2020
04/2020/TT-BNNPTNT Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản 09/03/2020
13/2020/NĐ-CP Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 21/01/2020
24/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trê 24/12/2019
22/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi 30/11/2019
23/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi 30/11/2019
21/2019/TT-BNNPTNT Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi 28/11/2019
Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi 22/11/2019
20/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi 22/11/2019
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 14
 • Hôm nay : 290
 • Tuần này : 1972
 • Tổng truy cập : 2856814
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng