Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Chăn nuôi và Thú y

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
32/2018/QH14 Luật Chăn nuôi 19/11/2018
64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản 07/05/2018
44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định m 07/05/2018
64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản 07/05/2018
04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp 03/05/2018
10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước đến năm 2020 16/01/2018
01/2018/TT-BNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM 16/01/2018
20/2017/TT-BNNPTNT29 ngày 10/11/2017 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 10/11/2017
1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 Về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy sản. 16/10/2017
100/2017/NĐ-CP18 ngày18/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 18/08/2017
90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 31/07/2017
13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thú y 20/06/2017
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 21
 • Hôm nay : 227
 • Tuần này : 559
 • Tổng truy cập : 2336457
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL