Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Chăn nuôi và Thú y

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/2/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi 15/02/2016
42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam 16/11/2015
25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam 01/07/2015
79/2015/QH13 Luật Thú y 19/06/2015
09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 /9 /2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. 03/03/2015
08/2015/TT-BNN ngày 02/3/2015 uy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu 02/03/2015
04/2015/TT- BNNPTNT28 ngày 12/2/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vự 12/02/2015
04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vự 12/02/2015
54/2014/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2014 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để  được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 30/12/2014
53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNNngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam 30/12/2014
45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 03/12/2014
50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 04/09/2014
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 13
 • Hôm nay : 25
 • Tuần này : 25
 • Tổng truy cập : 2398553
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL