Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Khuyến nông - Khoa học công nghệ và môi trường

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Quyết đinh 3702/QĐ-BNN-TT Quyết định ban hành quy định trồng xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sâu riêng trong vườn cà phê vối 24/09/2018
123/2018/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 17/09/2018
Nghị định 83/2018/NĐ-CP Nghị dịnh về Khuyến nông 24/05/2018
11/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/05/2017
17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/08/2016
18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 10/08/2016
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015 Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn 08/01/2016
49/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông trung ương 30/12/2015
18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/06/2015
13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/05/2015
07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015 Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 02/04/2015
06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015 Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 31/03/2015
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 13
 • Hôm nay : 294
 • Tuần này : 1976
 • Tổng truy cập : 2856818
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng