Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Kinh tế hợp tác và PTNT

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
61/2000/TT-BNN-KH Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ NN&PTNT ban hành 06/06/2000
03/2000/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về Kinh tế trang trại 02/02/2000
153/1999/QĐ-TTg Về một số chính sách phát triển muối 15/07/1999
77/2019/NĐ-CP Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ hợp tác 10/10/2019
03/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/07/2019
40/2019/TT-BTC Thông tư 40/2019/TT-BTC: Sửa đổi, bỏ sung một số điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 28/06/2019
19/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định nội dung và định mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ĐL gđ 2018-2020 07/08/2018
98/2018/NĐ-CP Nghi định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018
52/2018/NĐ-CP Về phát triển ngành nghề nông thôn 12/04/2018
18/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 09/10/2017
21/2017/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/07/2017
11/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 29/05/2017
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 27
 • Hôm nay : 311
 • Tuần này : 3252
 • Tổng truy cập : 2606866
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục Thủy sản
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL