Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Kinh tế hợp tác và PTNT

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
02/2020/TT-BNNPTNT Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định tiêu chí kinh tế trang trại 28/02/2020
77/2019/NĐ-CP Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ hợp tác 10/10/2019
06/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp 19/07/2019
03/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/07/2019
40/2019/TT-BTC Thông tư 40/2019/TT-BTC: Sửa đổi, bỏ sung một số điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 28/06/2019
04/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trìn 01/04/2019
39/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/12/2018
19/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định nội dung và định mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ĐL gđ 2018-2020 07/08/2018
98/2018/NĐ-CP Nghi định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018
52/2018/NĐ-CP Về phát triển ngành nghề nông thôn 12/04/2018
18/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 09/10/2017
21/2017/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/07/2017
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 12
 • Hôm nay : 2
 • Tuần này : 2315
 • Tổng truy cập : 2856819
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng