Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Kinh tế hợp tác và PTNT

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
05/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện, quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 01/03/2017
340/2016/TT-BTC Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 29/12/2016
15/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp 10/03/2016
02/2016/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 22/02/2016
64/2015/QĐ-TTg Sửa đổi bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của TTCP về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 17/12/2015
22/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện 10/06/2015
83/2015/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã 28/05/2015
19/2015/TT-BNNPTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 27/04/2015
64/2014/QĐ-TTg Chính sách đặc thù về di dân 18/11/2014
43/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 18/11/2014
34/2014/TT-BNNPTNT Nghị quyết của Chính phủ về Kinh tế trang trại 31/10/2014
03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 26/05/2014
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 9
 • Hôm nay : 77
 • Tuần này : 3946
 • Tổng truy cập : 2449976
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL