Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Lâm nghiệp

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
19/2021/QD-UBND Quyết định số 19/2021/QD-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/06/2021
05/2021/QĐ-UBND Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND Quy định các hệ số K thành phần làm cơ sở xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 05/02/2021
102/2020/NĐ-CP Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 01/09/2020
83/2020/NĐ-CP Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 15/07/2020
29/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước 31/12/2019
25/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng 27/12/2019
15/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh 30/10/2019
12/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp 25/10/2019
13/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 25/10/2019
35/2019/NĐ-CP Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp 25/04/2019
06/2019/NĐ-CP Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật Đọc nội dung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 22/01/2019
01/2019/NĐ-CP Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 01/01/2019
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 6
 • Hôm nay : 287
 • Tuần này : 1969
 • Tổng truy cập : 2856811
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng