Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Lâm nghiệp

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng 11/11/2011
70/2011/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ 24/10/2011
34/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 24/06/2011
25/2011/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 06/04/2011
07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp 29/01/2011
117/2010/NĐ-CP Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng 24/12/2010
99/2010/NĐ-CP Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 24/09/2010
87/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/12/2009
58/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về trồng cao su trên đất lâm nghiệp 09/09/2009
34/2009/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng 10/06/2009
24/2009/TT-BNN Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 05/05/2009
25/2009/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng 05/05/2009
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
  • Số người online : 6
  • Hôm nay : 10
  • Tuần này : 10
  • Tổng truy cập : 2398538
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
  • Cổng dịch vụ công quốc gia
  • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
  • HÀNH CHÍNH CÔNG
  • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
  • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
  • Dự án VnSAT
  • Nông thôn mới
  • Chi cục Trồng trọt và BVTV
  • Chi cục QLCL
  • Trung tâm khuyến nông
  • Trung tâm bảo tồn voi
  • Thông tin thị trường
  • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
  • Thư điện tử
  • Hệ thống CSDL