Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Lâm nghiệp

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
57/2007/TT-BNN Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng 13/06/2007
38/2007/TT-BNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn 25/04/2007
48/2007/NĐ-CP Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng 28/03/2007
19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; 08/03/2007
16/2007/TT-BNN Hướng dẫn quản lý, sử dụng Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 14/02/2007
18/2007/QĐ-TTg Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 05/02/2007
106/2007/QĐ-BNN Ban hành hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn 27/11/2006
99/2006/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 06/11/2006
119/2006/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm 16/10/2006
62/2006/QĐ-BNN V/v phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 16/08/2006
186/2006/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý rừng 14/08/2006
82/2006/NĐ-CP Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 10/08/2006
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 11
 • Hôm nay : 14
 • Tuần này : 14
 • Tổng truy cập : 2398542
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL