Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Thủy lợi và Phòng chống thiên tai

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
13/2018/QĐ-UBND Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 21/06/2018
77/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 16/05/2018
05/2018/TT- BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi 15/05/2018
62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 Nghị định Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 02/05/2018
129/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 16/11/2017
104/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. 14/09/2017
08/2017/QH14 Luật Thủy lợi 19/06/2017
02/2017/NĐ-CP Nghị định Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 09/01/2017
01/2016/NQ-HĐND Về chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020 30/08/2016
21/2016/QĐ-UB Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk 18/05/2016
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23/11/2015
153/2015/NQ-HĐND Về phát triển thủy lợi trong vùng cà phê bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2025 10/07/2015
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 6
 • Hôm nay : 20
 • Tuần này : 20
 • Tổng truy cập : 2398547
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL