Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Thủy lợi và Phòng chống thiên tai

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
19/2015/TT-BNNPTNT Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 27/04/2015
141/2014/NQ-HĐND Về an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/12/2014
38/2014/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 06/11/2014
37/2014/TTLT- BNNPTNT- BTC-BKĐT Hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ- TTg, ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 31/10/2014
94/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai 17/10/2014
18/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 62/2004/QĐ- TTg, ngày 16/4/2004 Về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 03/03/2014
03/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn Quyết định 1776/QĐ-TTg về “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020” 25/01/2014
54/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê 17/12/2013
33/2013/QH13 Luật Phòng, chống thiên tai 19/06/2013
04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015 16/01/2013
27/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi 26/06/2012
75/2012/TTLT- BTC-BXD- BNNPTNT Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn 15/05/2012
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 6
 • Hôm nay : 11
 • Tuần này : 11
 • Tổng truy cập : 2398539
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL