Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Thủy lợi và Phòng chống thiên tai

Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
46/2011/TT-BNNPTNT Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều 27/06/2011
01/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển 04/01/2011
42/2010/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi 06/07/2010
131/2009/QĐ-TTg Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 02/11/2009
26/2009/TT-BNN Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân 11/05/2009
48/2009/TTLT- BTC-BNN Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều 12/03/2009
01/2009/TT-BNN Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ 06/01/2009
92/2008/QĐ- BNN Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng ,chống lụt bão. 17/09/2008
172/2007/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 16/11/2007
113/2007/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều 28/06/2007
78/2007/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần 29/05/2007
79/2006/QH11 Luật Đê điều 29/11/2006
Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 4
 • Hôm nay : 4
 • Tuần này : 4
 • Tổng truy cập : 2398532
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL