Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Chỉ thị về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản dưới Luật có hiệu lực thi hành như: Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong năm 2018 Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 6377/KH-UBND ngày 01/8/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy sản 2017; Kế hoạch số 5241/KH-UBND ngày 28/6/2018 về việc thực hiện Đề án Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030. Tuy nhiên, Đắk Lắk có địa bàn rộng, diện tích mặt nước tương đối lớn, địa hình sông suối dốc, phức tạp; bên cạnh đó thành phần cư dân tương đối đa dạng; vùng sâu vùng xa có trình độ dân trí khá thấp. Tình trạng khai thác thủy sản bằng các ngư cụ cấm, ngư cụ hủy diệt vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt. Trước thực trạng trên, ngày 02/6/2020 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chỉ thị có các nội dung cụ thể như sau:

          1.  Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

          2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tàu cá ra, vào sông, suối, ao hồ có tàng trữ, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật.

          3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương theo chức năng nhiệm vụ có biện pháp, giải pháp quản lý nghiêm ngặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, hóa chất, chất độc theo quy định; kiên quyết không để thất thoát ra ngoài thị trường dưới mọi hình thức. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan áp dụng ngay các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nắm chắc và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

          4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt: Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến tận người dân biết, thực hiện theo quy định.

          5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị -xã hội của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.

          6. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố:

          - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người dân đánh bắt thủy sản trên địa bàn để nhận thức được tác hại trước mắt cũng như lâu dài của việc sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

          - Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát xử lý triệt để các vi phạm về sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và có hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình đồng quản lý nghề cá để triển khai hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương đạt hiệu quả.

Khánh Toàn

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 8
 • Hôm nay : 159
 • Tuần này : 2535
 • Tổng truy cập : 2502888
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục Thủy sản
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL