Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp lấy ý kiến về Đề án phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

Chiều 23/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp lấy ý kiến của các ngành tham gia vào Đề án phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (Đề án).

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo dự thảo Đề án đề ra 03 nội dung cơ bản gồm: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới; định hướng phát triển; giải pháp thực hiện. Tiến độ thực hiện từ tháng 3-10/2020 sẽ có sản phẩm là báo cáo thuyết minh tổng hợp và 20 bộ bản đồ thể hiện vị trí và mối liên hệ phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới trong khu vực.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại cuộc họp

Góp ý vào Đề án, các Sở, ngành đề nghị Sở NN&PTNT cần bổ sung yếu tố văn hóa bản địa gắn với du lịch sinh thái. Việc xây dựng Đề án là cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong tương lai. Tuy nhiên cần có sự kết nối với Đề án phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk năm 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Kinh phí xây dựng Đề án cần cụ thể, số liệu nhất quán và bám sát quy chế, định mức, căn cứ pháp lý. Đơn vị tư vấn phải bổ sung giải pháp, định hướng, tổ chức thực hiện…

Đại diện Sở Tài chính tham gia ý kiến tại cuộc họp

Mục đích của việc xây dựng Đề án nhằm định hướng phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới giúp tăng sinh kế, việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn. Tăng cường liên kết ngành du lịch và nông nghiệp hình thành chuỗi giá trị dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao, phát huy lợi thế ngành nông nghiệp của tỉnh. Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tại địa phương.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 8
 • Hôm nay : 70
 • Tuần này : 1058
 • Tổng truy cập : 2399586
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL