Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Ngày 02/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2017, với nội dung như sau:

Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh: 89,43% (1.236.925/1.383.059 người): Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh: 79,32% (245.596/309.629 người).

Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước đạt Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN:02/2009: 30,65%.

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu: 89,14% (284.236/318.856 hộ); Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh: 63,75% (203.286/318.856 hộ); Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh: 32,47% (23.283/71.701 hộ); Số nhà tiêu hợp vệ sinh tăng lên trong năm: 6.929 nhà tiêu.

Chỉ số 4: Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh: 83,09% (639/769 trường); Tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh: 88,69% (682/769); Tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh: 88,17% (678/769 trường).

Chỉ số 5: Tỷ lệ trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh: 89,93% (133/153 trạm); Tỷ lệ trạm y tế xã  có nước hợp vệ sinh: 93,46% (143/153 trạm); Tỷ lệ trạm y tế xã  có nhà tiêu hợp vệ sinh: 89,54% (137/153 trạm).

Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh: 57,22% (62.849/109.839 hộ).

Chỉ số 7: Số người được sử dụng nước thực tế từ công trình cấp nước tập trung xây dựng mới, cải tạo nâng cấp trong năm: 7.183 người.

Chỉ số 8: Tỷ lệ hiện trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung: Bền vững: 17,68% (29/164 công trình); Trung bình: 34,76% (57/164 công trình); Kém hiệu quả: 14,02% (23/164 công trình); Không hoạt động: 33,54% (55/164 công trình).

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 9
 • Hôm nay : 5
 • Tuần này : 2318
 • Tổng truy cập : 2856823
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
 • Thông tin thị trường
 • WEBGiS quản lý giống bò
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Nông thôn mới
 • Phần mềm Quản lý điều hành văn bản
 • Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng