Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Đơn vị sự nghiệp sử dụng quỹ có phải theo Luật Đầu tư công?

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập nếu có quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thì sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công.

Theo bà Lê Thị Quỳnh Lan tham khảo, Khoản 21, Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2014 quy định, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước thuộc nguồn vốn đầu tư công.

Tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định, nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư thuộc vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước.

Điều 39, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định: Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hàng năm; chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì công trình xây dựng; đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện quy trình sửa chữa theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Bà Lan hỏi, căn cứ các quy định trên thì quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công không?

Đơn vị sự nghiệp sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để sửa chữa, cải tạo nhà làm việc (không phải là xây mới, giá trị sửa chữa, cải tạo có thể dưới 100 triệu đồng hoặc lớn hơn) thì có phải thực hiện việc phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công không?

Trường hợp phải thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư thì thẩm quyền thuộc đơn vị chủ sở hữu vốn (chủ sở hữu công trình) hay Sở Kế hoạch và Đầu tư?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Điều 1 Luật Đầu tư công về phạm vi Luật Đầu tư công, Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập nếu có quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thì sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, đề nghị đơn vị xác định nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư hay cho thường xuyên. Trường hợp dự án sử dụng nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước thì phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Mặt khác, trường hợp đơn vị xác định là việc sửa chữa nhỏ thực hiện theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất: Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, “kinh phí để thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ các nguồn kinh phí sau:

1. Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên”.

Dự án sử dụng nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên thì không phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Theo chinhphu.vn

Thông tin tuyên truyền
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
 • Số người online : 9
 • Hôm nay : 64
 • Tuần này : 1052
 • Tổng truy cập : 2399580
Lịch công tác
Ajax
Danh bạ nội bộ
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
Video Clip
 • Cổng dịch vụ công quốc gia
 • TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
 • HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN
 • Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
 • Dự án VnSAT
 • Nông thôn mới
 • Chi cục Trồng trọt và BVTV
 • Chi cục QLCL
 • Trung tâm khuyến nông
 • Trung tâm bảo tồn voi
 • Thông tin thị trường
 • Phần mềm quản lý và điều hành văn bản
 • Thư điện tử
 • Hệ thống CSDL