ListNewByCategory

UBND tỉnh làm việc với Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực (Hàn Quốc)

(23/05/2024)
Sáng 22/5, Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực (Foundation for the Amenity Development - Quỹ FAD) do bà Lee Seon Hee, Cán bộ quản lý Hợp tác với Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm trao đổi, thảo luận đề xuất hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

TRUYỀN HƠI THỞ CỦA CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP

(11/08/2023)
Để chính sách nông nghiệp là hơi thở của cuộc sống, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, hãy làm tốt việc truyền thông chính sách.

Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp để chuyển từ phát triển sản xuất nông nghiệp “đơn giá trị” sang “đa giá trị”

(07/06/2023)
Tích hợp đa giá trị là kết tinh tài nguyên bản địa, với các kỹ thuật, công nghệ chế biến tiên tiến và cả những bản sắc văn hóa - xã hội, tạo thành thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn là một trong những định hướng, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

Họp thẩm định Đề cương - dự toán Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2035.

(24/05/2019)
Sáng ngày 21/5/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp thẩm định Đề cương - dự toán Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2035.

Showing 1 to 10 of 21 entries.

LichCongTacView

  • CN
  • T2
  • T3
  • T4
  • T5
  • T6
  • T7